top of page

Profile

Join date: Feb 3, 2023

About

Už počas štúdia sa venoval najmä práci s drevom a tvorbe šperku v kombinácii rôznych prírodných materiálov s kovom. Bol členom združenia AURA pri SFVU a zúčastnil sa niekoľkých domácich a medzinárodných šperkárskych výstav a sympózií. Obľuba práce s drevom sa premietla aj do spolupráce s ÚĽUVom, v ktorej nadviazal na mnohoročnú rodinnú tradíciu. Architektúre sa sporadicky venuje dodnes popri komerčnej práci v oblasti grafického dizajnu. Venoval sa tiež pedagogickej činnosti takmer 20 rokov. Najprv na Univerzite Mateja Bella v Banskej Bystrici v Enviromentálnej výchove umením. Viedol výtvarný a rezbársky krúžok pre základné školy. Ako pedagóg neskôr pôsobil hlavne na Strednej priemyselnej škole Samuela Mikovíniho v Banskej Štiavnici v obore Reštaurovanie omietok a neskôr v odbore Grafický a priestorový dizajn. Ako odborný asistent Katedry dizajnu nábytku na Technickej univerzite vo Zvolene neskôr vyučoval na odbore Interiérového dizajnu. V súčasnosti sa venuje najmä vlastným výtvarným projektom v oblasti sochy a maľby, tiež architektúre a lektorovaniu kurzov podľa Betty Edwards. Vedie kurzy teória farieb, teória kompozície, rezbársky kurz a kurzy kreslenia.

Ing. arch. Marek Lichard

More actions
bottom of page