top of page

Nechaj svoju predstavu rásť

Najlepší teambuilding na svete sa koná v Banskej Štiavnici a jej okolí. Zorganizujeme na mieste zážitok pre menšie aj väčšie skupiny.

Mladých, starších, deti, pre kohokoľvek, kto chce vyskúšať žiť podľa vlastných predstáv. Žiadnu predstavu nemáte? Zatiaľ. Otvoríme vašej fantázii dvere, aj okná, aby mohla lietať a tvoriť vo vás, samých seba.

Napíšte nám

Radničné námestie 14

Banská Štiavnica

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram

Ďakujeme za Vašu správu.

Arte misia

Miesto stretnutia:

Vzdelávacie a kultúrne centrum
Banská Štiavnica  |  Radničné námestie 14
email: arte.misia.stiavnica@gmail.com

Rezervácie kurzy
(uveďte v predmete správy)
Tel: +421-904-453 712  |  email: arte.misia.stiavnica@gmail.com

 
 

by ars viva

Prevádzkovateľ:

Občianske združenie ars viva
IČO: 484 716 58
Banská Štiavnica  |  Antona Pécha 13


Bankové spojenie
IBAN: SK29 8330 0000 0020 0245 7580
VS: dátum konania kurzu
Popis platby: meno a priezvisko prihláseného
Rezervačný poplatok 10 €.

Cena kurzu je splatná včas pred konaním kurzu.
bottom of page