top of page

Prirodzená cesta ku kresbe

Obsah kurzu

Kurz je teoreticko praktický. Opiera sa o metódu výučby kresby americkej maliarky Betty Edwards "Kreslenie pravou stranou mozgu", ktorú podrobne vysvetľuje. O niektoré cvičenia z legendárnych kurzov kreslenia od Kimona Nikolaidesa a takisto o bohaté skúsenosti z pedagogickej praxe lektora. Schopnosť realisticky kresliť je všeobecne považovaná za ťažko dosiahnuteľnú a prevláda názor, že k tomu treba mať zvláštny talent. Nie je to celkom tak. Samotná zručnosť kresby, ako väčšina zručností, závisí predovšetkým od tréningu, nie až tak od talentu a vie sa ju naučiť skoro každý. Zásadnou otázkou je efektivita tréningu a spôsob videnia, alebo vizuálneho vnímania reality. Práve tento nový spôsob vnímania je kľúčový pre zvládnutie realistickej kresby a môže byť sám o sebe dostatočným dôvodom učiť sa kresliť. Tu prichádza Betty Edwards so svojímy zvláštnymi cvičeniami, v ktorých využíva poznatky z neurológie a originálnym spôsobom analyzuje fenomén kresby. Tieto cvičenia tvoria ucelený systém - metódu, ktorá umožňuje efektívne zvládnuť proces nadobudnutia zdanlivo tak nedosiahnuteľnej zručnosti, akou je kresba. Pitný režim a potrebný materiál je v cene. https://www.facebook.com/artemisiastiavnica REGISTRÁCIA VOPRED NUTNÁ EMAILOM: arte.misia.stiavnica@gmail.com Platba v HOTOVOSTI alebo KARTOU na mieste. NEPLAŤTE VOPRED.

PRICE

€210.00

SHARE

Already a participant? Log in

bottom of page